Πέμπτη, 24 Μαΐου 2007

Στη Συναγωγή των ΗλιθίωνΜόνο ο φόβος αντέτεινε η συναγωγή.
Ο φόβος πείθει,διδάσκει,νουθετεί,αλλάζει μυαλά,
ο Θεός - Φόβος.
Σπείρετε τον φόβο και ζητήσετε Λαόν κατακρημνισμένον,
γονυπετή κλαίοντα και εκλιπαρούντα "σωτηρία","έλεος" ή "νίκη".
Διστάζω...
Σ.Η:Φωνές...
Σέβομαι...
Σ.Η:Ύβρεις...
Ελ...
Ελαύνω...
Ελευθώ...
Ρία...
Μόνος Μεγαλείον Μοναξιάς Ταμείον.
Σ.Η:Φωνές...
Χλαμύδες στην πυρά.
Πού θα βρω κοινό τόπο,κοινό τρόπο,για πόσο,για πού,με ποιόν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: