Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009

Φλόγες ψυχής (1)

Οχτακόσιοι άνθρωποι σε δέκα χρόνια
Ογδόντα ανά έτος
Πελάτες, άγνωστοι
Άνοιξαν την πόρτα
Τους πούλησες
Τον εαυτό σου
Κι έφυγες.
Σ’ αναζήτησαν; Κανείς!
Κι ας πλήρωσαν τα αργύρια.
Τα πληρωμένα όνειρα
Γρήγορα ξεχνιούνται.